DAKS

DAKS

Sign up for the comming annual meeting latest on
21 May by email to keramikselskabet@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Keramisk selskab

Dansk Keramisk Selskab er et netværk af personer, virksomheder og forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med keramiske materialer og processer. Selskabet beskæftiger sig hovedsagelig med teknisk keramik som f.eks. elektrokeramik, brændselsceller, keramiske superledere og katalysatorer. Formålet er at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem dansk industri og forskning.