18 - 19 May 2022 Danish Ceramic Society, Glasindustrien and Aalborg University held a symposium to celebrate the International Year of Glass 2022. A diverse program was organized which addressed glass science, technology, application, building glass, art glass and glass history, featuring contributions from glass research, public institutions, and industry

We thank you all participants for their contributions with presentations, posters and great discussions throughout the days. 

 

The IYoG22 will celebrate the essential role glass has and will continue to have in Society. For more information see: Home | International Year Of Glass 2022 (iyog2022.org)

 

Media coverage

AAU hosts united nations symposium on everything glass

Glassymposium i Aalborg i anledning af FN's glas-år

 

 

 

 

 

 

Dansk Keramisk selskab

Dansk Keramisk Selskab er et netværk af personer, virksomheder og forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med keramiske materialer og processer. Selskabet beskæftiger sig hovedsagelig med teknisk keramik som f.eks. elektrokeramik, brændselsceller, keramiske superledere og katalysatorer. Formålet er at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem dansk industri og forskning.